Δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ενηλίκων που πάσχουν από κυστική ίνωση

Αριθμός πρωτ: 2967
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ενηλίκων που πάσχουν από κυστική ίνωση.

Την ανάγκη δημιουργίας Ειδικού Κέντρου Ενηλίκων που πάσχουν από κυστική ίνωση στο ΠΑΓΝΗ, καθώς και την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία του κόστους για τον σχετικό προγεννητικό έλεγχο, επισημαίνει ο Σύλλογος για την Κυστική Ϊνωση.
Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, πρόκειται για κληρονομική νόσο που προσβάλλει περισσότερα από 500.000 άτομα στη χώρα μας, κυρίως στους πνεύμονες και το πάγκρεας, ενώ οι φορείς του γονιδίου ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο.
Επειδή 50 παιδιά γεννιούνται κάθε χρόνο με κυστική ίνωση εξαιτίας της έλλειψης προγεννητικού ελέγχου.
Επειδή οι πάσχοντες, σύμφωνα με το Σύλλογο, πρέπει να παρακολουθούνται και να νοσηλεύονται σε Ειδικά Κέντρα Κυστικής Ίνωσης, με ανάλογη υποδομή και εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να απλοποιηθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να υποβάλλονται οι ασθενείς που βρίσκονται στα τελικά στάδια της νόσου σε μεταμόσχευση πνευμόνων ή ήπατος στο εξωτερικό και τα ασφαλιστικά ταμεία να προκαταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά για την εγγραφή των νοσούντων στην Ευρωπαϊκή λίστα μεταμοσχεύσεων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Αν προτίθενται να προβούν άμεσα στη δημιουργία Ειδικού Κέντρου Ενηλίκων που πάσχουν από κυστική ίνωση στο ΠΑΓΝΗ, με την ανάλογη υποδομή και εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.
2) Αν προτίθενται να δώσουν εντολή, αφενός για κάλυψη του κόστους του προγεννητικού ελέγχου για την κυστική ίνωση από τα ασφαλιστικά ταμεία, και αφετέρου για την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών προκειμένου να υποβάλλονται οι ασθενείς σε μεταμόσχευση στο εξωτερικό και τα ασφαλιστικά ταμεία να προκαταβάλουν τα απαιτούμενα ποσά για την εγγραφή των νοσούντων στην Ευρωπαϊκή λίστα μεταμοσχεύσεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ