Δημιουργία επιπλέον τμήματος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσοχωριό του Δήμου Αστερουσίων

Αριθμός πρωτ: 8421
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία επιπλέον τμήματος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσοχωριό του Δήμου Αστερουσίων.

Η λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσοχωρίο του Δήμου Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου, μόλις τον πρώτο χρόνο έναρξής του, δεν φτάνει να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής που έδειξαν έμπρακτο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, με αποτέλεσμα το ένα τμήμα που δημιουργήθηκε να μην επαρκεί.
Επειδή από την πρώτη στιγμή η δημοτική αρχή προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία και νέου τμήματος, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους πολίτες που θέλουν να φοιτήσουν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, να λάβουν απολυτήριο ισότιμο του Γυμνασίου.
Επειδή πρόκειται για ένα θεσμό, ο οποίος ξεκίνησε πριν μια δεκαετία με το νόμο 2625/97 και στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό γίγνεσθαι που οδηγεί στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και επιβάλλεται η Πολιτεία να στηρίξει στην πράξη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στην άμεση δημιουργία, για τη φετινή σχολική περιόδο, ενός επιπλέον τμήματος στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Μεσοχωριό του Δήμου Αστρερουσίων του Νομού Ηρακλείου ή σε διαφορετική περίπτωση να υπάρξει σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών όλων των πολιτών που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο σχολείο για την επόμενη σχολική περίοδο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης