Δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών

Αριθμός πρωτ: 6919
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών.

Τη δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών και όχι προϊόντων για τις προμήθειες των νοσοκομείων προτείνει το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών το οποίο θα είναι ένα χρηστικό μητρώο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του οποιουδήποτε χρήστη, γιατρού, νοσηλευτή, αναλυτή, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώνεται συνεχώς και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά.
Σύμφωνα δε και με μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών το υψηλό κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στη διαχείριση αλλά και στις προμήθειες, γεγονός που με την έλλειψη διαφανών και ορθολογικών σχεδιασμών διαχείρισης των προμηθειών γίνεται διασπάθιση του δημοσίου χρήματος.
Επειδή σύμφωνα με την επιστολή της η Ένωση Ελλήνων Χημικών του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης καθιστά σαφές ότι με την δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών θα είναι δυνατή η ύπαρξη ενιαίου κώδικα που θα καθιστά εφικτή την συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων, Διοίκηση Νοσοκομείου, ΔΥΠΕ, Ελεγκτικών αρχών αλλά και Υπουργείου.
Επειδή με τη σύσταση Μητρώου Υγειονομικών Ειδών θα υπάρξει ποιοτική διασφάλιση των απαιτούμενων ειδών προς όφελος των ασθενών, βάση δεδομένων στηριζόμενη πάνω σε αρχές διαφάνειας και αντικειμενικότητας και κυρίως θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συμμετοχή στους διαγωνισμούς όσων προμηθευτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να κάνει δεκτή την πρόταση του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για πιλοτική εφαρμογή Μητρώου Υγειονομικών Ειδών , αφού η Ένωση ως σύμβουλος της πολιτείας διαθέτει τόσο την εμπειρία, όσο και την τεχνογνωσία για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης