Δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών

Αριθμός πρωτ: 786
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Μητρώου Υγειονομικών Ειδών.

Είναι γεγονός ότι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομειακό χώρο αναφορικά με τα ιατροτεχνολογικά υλικά και τον εξοπλισμό δεν επιτρέπει την ομογενοποίηση των υλικών, αφού το ίδιο είδος συσκευής ή υλικού μπορεί να καταγράφεται με διαφορετικές ονομασίες και όχι υπό ένα συγκεκριμένο κωδικό από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, καθώς και στο ίδιο νοσοκομείο.
Επίσης παρατηρείται και το αντίστροφο γεγονός, δηλαδή συσκευές και υλικά που αναφέρονται με τον ίδιο όρο σε επίσημα αρχεία ουσιαστικά να αφορούν εντελώς διαφορετικά είδη.
Επειδή η διαφορετική ονοματολογία που επικρατεί δεν επιτρέπει την ομογενοποίηση των υλικών , την ορθολογική διαχείρισή τους και κατά συνέπεια τον έλεγχο των τιμών με τις οποίες γίνονται οι προμήθειες.
Επειδή σύμφωνα με το νόμο η μεταβατική περίοδο προετοιμασίας για την εφαρμογή του νέου συστήματος λήγει στις 19 Δεκεμβρίου προκειμένου να υπάρξει έγκαιρη κατάρτιση του μητρώου υγειονομικών ειδών για την επικράτηση διαφανών και ορθολογικών σχεδιασμών και διαχείρισης προμηθειών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Οι κ. Υπουργός:
Εάν έχει καταρτιστεί το Μητρώο Υγειονομικών Ειδών και το Μητρώο Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών, προκειμένου να εφαρμοστεί κανονικά ο ορθολογικός σχεδιασμός μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων για τη διαχείριση των προμηθειών στα νοσοκομεία της χώρας μας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ