Δημιουργία μηχανοργάνωσης για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας

Αριθμός πρωτ: 982
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία μηχανοργάνωσης για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας.

Καθοριστικός παράγοντας στην έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας αποτελεί η έλλειψη μηχανοργανωμένων και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης της συνταγογραφίας, της χορήγησης φαρμάκων και του ελέγχου των διαγνωστικών και ιατρικών πράξεων, όπου σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία συμβάλει στη συγκράτηση των φαρμακευτικών δαπανών έως και 30%.
Οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην αγορά φαρμάκων από τις λεγόμενες παράλληλες εξαγωγές, είναι ένα φαινόμενο που δημιουργείται κυρίως γιατί δεν υπάρχει η κατάλληλη μηχανοργάνωση που δεν θα επιτρέπει την ύπαρξη τέτοιων φαινομένων σε βάρος των ασθενών που έχουν ανάγκη τα φάρμακα, στα οποία πολλές φορές παρατηρείται τεχνητή έλλειψη με αποτέλεσμα το ίδιον όφελος των εμπλεκομένων.
Επειδή επανειλημμένα έχω θέση το ζήτημα της άμεσης λήψης ορθολογικών μέτρων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στην αγορά φαρμάκων που θα έχουν σαν συνέπεια τον περιορισμό της εκρηκτικής αύξησης της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα μας, επιβαρύνοντας όχι μόνο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι πολλοί ασθενείς, αλλά και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Επειδή είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η δημιουργία μηχανοργάνωσης για την παρακολούθηση της συνταγογράφησης και της χορήγησης φαρμάκων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η διαφάνεια στην αγορά φαρμάκων και να εκλείψουν οι στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στις ενέργειες εκείνες για τη δημιουργία μηχανοργανωμένων και αυτοματοποιημένων συστημάτων παρακολούθησης της συνταγογραφίας και της χορήγησης φαρμάκων, προκείμένου να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια στην αγορά φαρμάκων και να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από τις στρεβλώσεις που δημιουργούνται στην αγορά.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ