Δημιουργία Μουσείου Ελιάς στον Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας

Αριθμός πρωτ: 16016
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Μουσείου Ελιάς στον Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας.

Σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς του Δήμου Γόρτυνας υπάρχει κονδύλιο το οποίο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα ΕΤΕΡΠΣ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για τη χρηματοδότηση ανακαίνισης παλαιού ελαιουργείου στο Δ.Δ. Αμπελούζου με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου της Ελιάς, η οποία όμως δεν έχει καταβληθεί.
Επειδή η τοπική κοινωνία επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα ενισχύσει ένα πολύτιμο προϊόν, όπως είναι το ελαιόλαδο,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας Μουσείου της Ελιάς στο Δ.Δ. Αμπελούζου του Δήμου Γόρτυνας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης