Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις φυσικές και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές

Αριθμός πρωτ: 597
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις φυσικές και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές.

Τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις φυσικές και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, προτείνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΑΚ), με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση φαινομένων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη χώρα.
Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΑΚ η πολιτική πρόληψης είναι ανύπαρκτη και η Ελλάδα αποδεικνύεται ανέτοιμη να διαχειριστεί τις έκτακτες καταστάσεις και τις φυσικές καταστροφές, παρά το γεγονός ότι αυτές επηρεάζουν καταλυτικά τον ανθρώπινο παράγοντα, το περιβάλλον και την οικονομία του τόπου.
Όπως επισημαίνει το ΤΕΕ/ΤΑΚ, το Παρατηρητήριο, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα Επιμελητήρια και τα Ερευνητικά Κέντρα από όλη τη χώρα, θα συντάσσει προγράμματα, θα αξιολογεί και θα δημοσιεύει στο τέλος κάθε χρονιάς τα αποτελέσματα σχετικά με την υλοποίηση όλων των απαραίτητων χρηματοδοτούμενων από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων.
Επειδή οι κλιματικές αλλαγές είναι δυστυχώς πραγματικότητα για την οποία όλοι ευθυνόμαστε, αλλά αποτελεί και απειλή για όλο τον πλανήτη, αφού δημιουργεί ακραία καιρικά φαινόμενα, προκαλώντας τόσο φυσικές καταστροφές όσο και ανθρώπινες απώλειες.
Επειδή ακόμη η Ελλάδα και σε άλλα φυσικά φαινόμενα όπως η σεισμικότητα κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επειδή αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χάραξη πολιτικών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κλιματικές αλλαγές, τα φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να προβούν στη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις φυσικές και ανθρωπογενείς περιβαλλοντικές καταστροφές, για την πρόληψη και την έγκαιρη προειδοποίηση των φυσικών φαινομένων, όπως προτείνει το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ