Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 18217
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο Νομό Ηρακλείου

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Νομό Ηρακλείου, είναι επιβεβλημένη ανάγκη η δημιουργία τμημάτων ένταξης σε δημοτικά και νηπιαγωγεία στο Νομό Ηρακλείου, τα οποία θα συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μικρών μαθητών.
Σύμφωνα με την πρόταση του ΚΕΔΥ (πρώην Κέντρο Διάγνωσης Αντιμετώπισης Υποστήριξης), προτείνεται η δημιουργία 15 Τμημάτων ένταξης σε 12 δημοτικά σχολεία και 3 νηπιαγωγεία του Νομού Ηρακλείου προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παροχή της απαιτούμενης στήριξης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, απαιτείται η έγκριση αυτούσιας της πρότασης του ΚΕΔΥ, χωρίς περικοπές στα τμήματα, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική βοήθεια στους μικρούς μαθητές που την έχουν ανάγκη.
Επειδή η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και με πρόσθετα μέτρα, όπως η ύπαρξη ενός τμήματος ένταξης ανά μεγάλη οργανική σχολική μονάδα, η ύπαρξη ενός τουλάχιστον τμήματος ένταξης ανά δημοτικό σχολείο και ενός ανά νηπιαγωγείο σε κάθε δήμο της ενδοχώρας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται άμεσα να κάνει δεκτή την πρόταση του ΚΕΔΥ για την ίδρυση 15 τμημάτων ένταξης στα δημοτικά και νηπιαγωγεία, που προδίνονται, στο Νομό Ηρακλείου.
2) Αν προτίθεται να υλοποιήσει και ποια, από τα πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της στήριξης των μικρών μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία του Νομού Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης