Δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου

Αριθμός πρωτ: 7242
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, μέχρι της 31/12/07 η απορροφητικότητα των κονδυλίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π.ΚτΠ) και συγκεκριμένα του μέτρου για τη δημιουργία υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου ανέρχονται στο 5%.
Επειδή το 2008 είναι ο τελευταίος χρόνος εφαρμογής του προγράμματος και τα διατεθέντα κονδύλια διαφαίνεται ότι θα μείνουν ανεκμετάλλευτα σχεδόν στο σύνολο της ενώ οι ελλείψεις υποδομών σύγχρονου κτηματολογίου δεν θα καλυφθούν.
Επειδή το κτηματολόγιο είναι ένα εργαλείο που έχει στερηθεί η χώρα μας και τα τελευταία χρόνια που είχαμε τα αναγκαία κονδύλια έπρεπε να τα αξιοποιήσουμε στο σύνολό τους για να το αποκτήσουμε.
Επειδή όπως προκύπτει, τα περιθώρια που απομένουν είναι ελάχιστα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Πως προτίθενται να αυξήσουν την απορροφητικότητα, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιες υποδομές σκοπεύουν να το επιτύχουν μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ