Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης

23 Μαΐου 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, μιλώντας στη Βουλή για το Σχέδιο νόμου «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», τόνισε ότι, παρά το γεγονός ότι ο θεσμός της δια βίου μόρφωσης είναι πολύ σημαντικός, η Κυβέρνηση τον αντιμετωπίζει με ένα ρουσφετολογικό και περιπτωσιολογικό τρόπο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έλεγε η Ν.Δ. για λιγότερο κράτος, με το οποίο ίσως να εννοούσε λιγότερο μεν κράτος για τους πολλούς, αλλά περισσότερο κομματικό κράτος για τους λίγους.
Ο κ. Στρατάκης συνέχισε μιλώντας για συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου: για το Ευρωπαϊκό Σχολείο, τόνισε ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να αναβαθμιστεί, ωστόσο η Κυβέρνηση το παραγνωρίζει και γι’ αυτό μειώνει και τα κριτήρια για το ποιοι θα πρέπει να είναι στις υπεύθυνες θέσεις. Επιπλέον, σημείωσε την ανάγκη επέκτασης του θεσμού, φέρνοντας το παράδειγμα των ειδικών εμπειρογνωμόνων που δεν έρχονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) που εδρεύει στο Ηράκλειο, όπου λειτουργεί και το Ευρωπαϊκό Σχολείο, γιατί δεν υπάρχει Γυμνάσιο και Λύκειο για να φοιτήσουν τα παιδιά τους.
Σε σχέση με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, τόνισε το θέμα των διδάκτρων, για το οποίο υπάρχουν πολλά παράπονα. Είναι απαράδεκτο να υποχρεώνονται οι φοιτητές να πληρώσουν έναν ολόκληρο μισθό προκειμένου να φοιτήσουν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Για τις καθαρίστριες των σχολείων, τέλος, ο κ. Στρατάκης τόνισε ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μείζον πρόβλημα σε πάρα πολλούς δήμους, οι οποίοι έχουν δώσει όλα τα χρήματα που αφορούσαν λειτουργικές δαπάνες, για να καλύψουν τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν οι καθαρίστριες. Με τον τρόπο που προσπαθεί η Κυβέρνηση να λύσει το ζήτημα, δημιουργεί ένα μόνιμο πρόβλημα στους δήμους, όταν ιδιαίτερα δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν αυτές τις δαπάνες εξ ιδίων, ανέφερε ο κ. Στρατάκης.