Δημιουργία φράγματος στο Δ.Δ. Γκαγκάλων του Δήμου Γόρτυνας

Αριθμός πρωτ: 15925
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία φράγματος στο Δ.Δ. Γκαγκάλων του Δήμου Γόρτυνας.

Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς του Δ.Δ. Γκαγκάλων του Δήμου Γόρτυνας επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας φράγματος προκειμένου να αξιοποιηθούν τα νερά της περιοχής και να λυθεί το πρόβλημα της ξηρασίας που αντιμετωπίζουν.
Επειδή η αποφυγή ερήμωσης της περιφέρειας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τα έργα υποδομής που γίνονται και γι’ αυτό είναι χρήσιμο η Πολιτεία να λαμβάνει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να συνεχίσει να υπάρχει ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία φράγματος στο Δ.Δ. Γκαγκαλών του Δήμου Γόρτυνας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης