Δημιουργία φράγματος στο Λιθαίο ποταμό του Δήμου Γόρτυνας

Αριθμός πρωτ: 16017
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία φράγματος στο Λιθαίο ποταμό του Δήμου Γόρτυνας.

Την ανάγκη δημιουργίας φράγματος στο Λιθαίο ποταμό επισημαίνουν οι τοπικοί φορείς προκειμένου να αξιοποιηθούν τα νερά του ποταμού και να λυθεί το πρόβλημα της ξηρασίας που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω αναφερθεί στη δημιουργία έργων και την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων στο Νομό Ηρακλείου και ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσσαράς που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα, χωρίς ωστόσο, όχι μόνο να μην έχουν ολοκληρωθεί τα ημιτελή έργα αλλά ούτε να δημιουργούνται νέα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία φράγματος στον Λιθαίο ποταμό του Δήμου Γόρτυνας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης