Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και διορισμοί εκπαιδευτικών για τα έτη 2008 και 2009

Αριθμός πρωτ: 6081
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών Τεχνικών Ειδικοτήτων και διορισμοί εκπαιδευτικών για τα έτη 2008 και 2009.

Με πρόσφατη επιστολή της η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών , πτυχιούχοι ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, εκφράζει τη μεγάλη αγωνία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν την άμεση διεξαγωγή διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο δεν υπάρχει προγραμματισμός σχετικά με επικείμενο διαγωνισμό από τον ΑΣΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, τη στιγμή που παραμένουν αδιόριστοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων, αλλά δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα για επίσημη ενημέρωση για το πότε πρόκειται να γίνει ο διαγωνισμός και τι θα γίνει σχετικά με τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ για το επόμενο σχολικό έτος 2008-2009.
Επειδή οφείλει το Υπουργείο έγκαιρα να προγραμματίσει τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών προκειμένου να μην δημιουργούνται τα μεγάλα κενά που παρουσιάζονται στην τεχνικοεαγγελματική, αλλά και γενικότερα στην εκπαίδευση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται άμεσα να συναντηθεί και να ενημερώσει το Δ. Σ της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών για τα ζητήματα που τους αφορούν.
2) Εάν προτίθεται να προβεί στη διεξαγωγή διαγωνισμού από τον ΑΣΕΠ, εντός του 2008 για την πρόσληψη εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης