Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και διαμαρτυρίες των διαγωνισθέντων

Αριθμός πρωτ: 142
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗN ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός Εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και διαμαρτυρίες των διαγωνισθέντων.

Έντονες εξακολουθούν να είναι οι διαμαρτυρίες των διαγωνισθέντων, κυρίως μαθηματικών, στον πρόσφατο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Οι εντονότερες διαμαρτυρίες αφορούν στο μάθημα της ειδικής διδακτικής για το οποίο υπήρχαν ενστάσεις από την αρχή για την ποιότητα των θεμάτων αλλά και στη συνέχεια αυξήθηκαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Μεγάλη αγανάκτηση διακατέχει τους ενδιαφερόμενους και για το λόγο ότι η Επιτροπή των εξετάσεων δεν έδωσε στη δημοσιότητα την απάντηση του δεύτερου θέματος της ειδικής διδακτικής ενώ έδωσε στη δημοσιότητα τις απαντήσεις των μαθηματικών και των παιδαγωγικών.
Οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων εντάθηκαν και οι ενστάσεις επιβεβαιώθηκαν όταν διαπιστώθηκε ότι από τους 4300 υποψηφίους μόνο οι 900 έχουν τελικό αποτέλεσμα βαθμολογίας με δεκαδικό ψηφίο ενώ οι 3400 έχουν αποτέλεσμα σε ακέραιο αριθμό, χωρίς να αναγράφονται στους πίνακες οι βαθμολογίες και των δύο βαθμολογητών.
Όλα αυτά τα στοιχεία που διαπιστώνουν οι ενδιαφερόμενοι αλλά και καινούργια που καθημερινά ανακαλύπτουν δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει αδιαφάνεια και προσπάθεια καταρράκωσης του θεσμού τον οποίο αποδέχονται και επιζητούν την αναβάθμισή του.
Επειδή τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τις πανελλήνιες εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργούν πρόσθετες υπόνοιες και για το δεύτερο μεγάλο διαγωνισμό, όπως είναι αυτός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

1) Με ποια στοιχεία θα διασκεδάσει τις ανησυχίες των διαγωνισθέντων και αν προτίθεται να παρέμβει, προκειμένου να αποδειχθεί μέσα από διαφανείς διαδικασίες το αμερόληπτο του διαγωνισμού.
2) Αν προτίθεται να δώσει στη δημοσιότητα τις σωστές απαντήσεις για όλα τα θέματα και να επιτρέψει την αναβαθμολόγηση, ώστε να προστατευθεί και να διαφυλαχθεί το κύρος του θεσμού.
3) Αν προτίθεται να διερευνήσει σε βάθος όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τις καταγγελίες και επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των εμπλεκομένων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης