Διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων

Αριθμός πρωτ: 1196
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/7/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων.

Εγκρίθηκαν πρόσφατα οι τρεις εκθέσεις που αφορούν τα πρόσθετα των τροφίμων, τις αρωματικές ύλες και τα ένζυμα με στόχο την καλύτερη διακίνηση των τροφίμων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την υγείας των πολιτών.
Στόχος είναι η έγκριση μιας νέας ουσίας να ακολουθεί διαφανή και κεντρική διαδικασία, σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Τροφίμων, έτσι ο Οργανισμός θα μπορεί να γνωμοδοτεί εντός εννέα μηνών και όχι έξι όπως αρχικά είχε ορίσει το Συμβούλιο.
Επειδή το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι ένα πρόσθετο τροφίμων θα πρέπει να επικυρώνεται μόνο όταν η χρήση του είναι ασφαλής, θεωρείται τεχνολογικά απαραίτητο , δεν παραπλανεί τον καταναλωτή και του επιφέρει πλεονεκτήματα και οφέλη.
Επειδή όπως επισημαίνεται, όλα τα πρόσθετα τροφίμων, οι αρωματικές ουσίες και τα ένζυμα που ήδη κυκλοφορούν αναμένεται να επαναξιολογηθούν σταδιακά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Με ποια διαδικασία και ποιο χρονοδιάγραμμα αναμένεται να γίνει η επαναξιολόγηση όλων των πρόσθετων τροφίμων, των αρωματικών ουσιών και των ενζύμων, με δεδομένο ότι υπάρχουν ήδη στην αγορά περίπου 300 πρόσθετα τροφίμων και 2.600 ένζυμα, και με ποιο τρόπο θα ενημερώνονται οι καταναλωτές στη χώρα μας προκειμένου να είναι σε θέση να προστατευθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης