Διαδικασία νομιμοποίησης πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Αριθμός πρωτ: 18227
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/4/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία νομιμοποίησης πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Εδώ και 3 χρόνια που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα της νομιμοποίησης των αυθαίρετων πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με τις γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται, δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης και αδειοδότησης αρκετές εκμεταλλεύσεις.
Συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου παρουσιάζονται πολλά προβλήματα, καθώς οι περιπτώσεις αμφισβητούμενων ιδιοκτησιακών καθεστώτων των δημόσιων-δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων, η ύπαρξη περιοχών NATURA, η παρουσία αρχαιολογικών ευρημάτων, είναι αρκετές και καθυστερούν ακόμη πιο πολύ την ήδη βεβαρημένη γραφειοκρατικά διαδικασία.
Έτσι, το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2009 (σύμφωνα με την υπ. αριθ. 348849 ΚΥΑ), δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του προγράμματος, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος πολλές πτηνο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να μην νομιμοποιηθούν.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, σήμερα, τρία χρόνια από την έναρξη του προγράμματος, έχουν ελεγχθεί μόλις 132 αιτήσεις για νομιμοποίηση, ενώ ένας μικρός αριθμός βρίσκεται ακόμα στο αρχικό στάδιο (έκδοση τοπογραφικών).
Η όλη κατάσταση επιβαρύνεται επιπλέον και από την πολυμελή σύνθεση της Επιτροπής Σταυλισμού που ελέγχει και γνωμοδοτεί για την έκδοση των αδειών, η οποία είναι δυσλειτουργική, αφού με τον πρόσφατο νόμο 3698/02-10-08, συμμετέχουν πέραν των βασικών εμπλεκόμενων φορέων και εκπρόσωποι από την Εφορεία Αρχαιοτήτων, από το Δασαρχείο, από την ΕΑΣ κλπ, ο συντονισμός των οποίων για την πραγματοποίηση των ελέγχων καθίσταται δύσκολος και χρονοβόρος.
Επειδή και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με έγγραφό της επισημαίνει την κατάσταση που επικρατεί και ζητά την παράταση της ημερομηνίας λήξης του προγράμματος.
Επειδή είναι ανάγκη να νομιμοποιηθούν οι αυθαίρετες πτηνο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιδοτήσεων καθώς και άλλα αναπτυξιακά-επενδυτικά για τον εκσυγχρονισμό τους.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου υπάρχουν περίπου 2500 πτηνο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Επειδή στην 15680/6-3-09 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα νομιμοποίησης των αυθαίρετων πτηνο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και
2) Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει μέρος του κόστους της διεκπεραίωσης της διαδικασίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικό για τους κτηνοτρόφους.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης