Διαιώνιση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΣΟ

Αριθμός πρωτ: 13914
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαιώνιση της κατάφωρης αδικίας σε βάρος των συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΣΟ.

Η λεγόμενη «ασφαλιστική μεταρρύθμιση» και η ενοποίηση των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ικανοποίηση ενός απόλυτα δίκαιου αιτήματος των συνταξιούχων του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΑΥΣΟ), ώστε να σταματήσει η αδικία την οποία υφίστανται.
Το ζήτημα που είχα επισημάνει με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, την 7238/1-2-2006 και 8752/14-3-2006, αφορά τον υπολογισμό του ύψους της σύνταξης των συνεταιριστικών υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 31-12-2002.
Για αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, ο υπολογισμός γίνεται με συντελεστή το 50, σε αντίθεση με τους συνταξιοδοτηθέντες μετά από αυτή την ημερομηνία, οι οποίοι υπόκεινται στο ευνοϊκότερο καθεστώς του Ν. 3029/2002, και για τους οποίους ο συντελεστής είναι το 35, γεγονός που σημαίνει ότι η σύνταξη για την πρώτη κατηγορία είναι πολύ χαμηλότερη.
Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, πρόκειται για περιπτώσεις αναγκαστικής αποχώρησης και πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ σε αυτές περιλαμβάνονται ακόμη και συνταξιούχοι που είχαν διωχθεί από το δικτατορικό καθεστώς και συνταξιοδοτήθηκαν στη συνέχεια πρόωρα. Το γεγονός ότι η ανισότητα εξακολουθεί να υφίσταται έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν.3029/2002, τη στιγμή που σε συνταξιούχους άλλων ταμείων έχει ήδη επεκταθεί η εφαρμογή του συντελεστή των τριακοστών πέμπτων είναι χαρακτηριστικό της απαξίωσής τους από την Κυβέρνηση.
Επειδή η ανισότητα μεταξύ των συνταξιούχων του ίδιου ταμείου εξακολουθεί να υφίσταται και οξύνεται το αίσθημα αδικίας που υπάρχει στους παλαιότερους συνταξιούχους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον υπολογισμό της σύνταξης όλων ανεξαιρέτως των συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΣΟ με βάση τον συντελεστή των τριακοστών πέμπτων, ώστε να αποκατασταθεί επιτέλους η κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι συνταξιοδοτηθέντες προ της 31.12.2002.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης