Διακοπή εργασιών στο Μουσείο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7869
Ημερομηνία κατάθεσης: 10/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών στο Μουσείο Ηρακλείου.

Από επιστολή του αναδόχου του έργου στο Μουσείο Ηρακλείου, που κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ηρακλείου, προκύπτει οτι έχει σταματήσει η χρηματοδότηση του έργου από το Υπ.Πολιτισμού και άρα ο ανάδοχος είναι «αναγκασμένος να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα στη διακοπή των εργασιών», πράγμα που, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «καθιστά αδύνατη πλέον την απαπεράτωση του έργου μέχρι το καλοκαίρι του 2009».
Τα παραπάνω δημιούργησαν εύλογη ανησυχία και στο Δήμο Ηρακλείου ο οποίος ζητά να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις οι οποίες θα προκαλέσουν πολλαπλή ζημιά και μεγάλη αναστάτωση στο Ηράκλειο.
Επειδή ήδη έχει υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση και οι εμπλεκόμενοι έχουν υποστεί τεράστιες συνέπειες όπως και ο τουρισμός της Κρήτης, αφού το Μουσείο αποτελεί το δεύτερο σε επσκεψιμότητα Μουσείο της χώρας.
Επειδή όλοι όσοι έχουν σχέση με τον τουρισμό και την ομαλή λειτουργία της πόλης του Ηρακλείου, ανησυχούν από τυχόν νέες καθυστερήσεις οι οποίες θα έχουν καταστροφικές συνέπειες.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να παρέμβει άμεσα ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα χρηματοδότησης του έργου ώστε αυτό να ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης