Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Αριθμός πρωτ: 6159
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Διακοπή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος προχώρησαν το τελευταίο διάστημα και στην πόλη του Ηρακλείου εμπλεκόμενοι φορείς κατ’ εντολή της ΔΕΗ, χωρίς καμία προειδοποίηση, ακόμη και σε κατοικίες.
Επειδή σε μια περίοδο ανέχειας πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η αδυναμία των καταναλωτών να πληρώσουν σε μια δόση την αυξημένη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο του χειμώνα.
Επειδή στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα υπάρχουν και άλλα προβλήματα, τα οποία δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εφάπαξ εξόφληση των λογαριασμών.
Επειδή οι φορείς που έχουν αναλάβει την είσπραξη των λογαριασμών της ΔΕΗ εξαντλούν την αυστηρότητά τους στους μικρούς και αδύνατους οφειλέτες, χωρίς να αφήνουν στην πράξη κανένα περιθώριο και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να παρέμβει ώστε αφενός να ενημερωθούν οι καταναλωτές και αφετέρου να υπάρξει από πλευράς ΔΕΗ ένα πλαίσιο διευκόλυνσης σ’ όσους αδυνατούν να πληρώσουν εφ’ άπαξ τις οφειλές τους στη ΔΕΗ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης