Διακοπή χρηματοδότησης προγράμματος του ΕΘΙΑΓΕ για την διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου

Αριθμός πρωτ: 4039
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διακοπή χρηματοδότησης προγράμματος του ΕΘΙΑΓΕ για την διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου.

Η απόφαση του Υπουργείου για διακοπή της χρηματοδότησης του προγράμματος του ΕΘΙΑΓΕ για την προστασία και διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο φυτώριο της Μεσαράς.
Επειδή πρόκειται για μια αδικαιολόγητη απόφαση, όπως επισημαίνουν και οι ειδικοί αφού το ποσό που απαιτείται δεν είναι μεγάλο.
Επειδή το φυτώριο της Μεσαράς έχει ένα σημαντικό ρόλο στη διάσωση γηγενών ποικιλιών και για το λόγο αυτό η ΟΑΣΝΗ έχει ζητήσει από το ΕΘΙΑΓΕ να αναλάβει τη συντήρηση του φυτωρίου ,σε μια προσπάθεια για την διατήρηση του πολύ σημαντικού του ρόλου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να άρει την αδικαιολόγητη απόφαση της διακοπής της χρηματοδότησης του προγράμματος του ΕΘΙΑΓΕ για την προστασία και τη διάσωση του πολλαπλασιαστικού υλικού ντόπιων ποικιλιών αμπέλου και να συνεχιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης