Διακριτική μεταχείριση δικαστικών υπαλλήλων

Αριθμός πρωτ: 15424
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/3/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Θέμα: Διακριτική μεταχείριση δικαστικών υπαλλήλων.

Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους αποκλείει από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα σχετικά με τις μετατάξεις.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γι’ αυτούς να ζητούν τη μετάταξή τους με τη διαδικασία των προκηρύξεων, σε αντίθεση με όλους τους άλλους υπαλλήλους, όχι μόνο του στενού αλλά ακόμα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Επειδή έχω επισημάνει αυτή τη διακριτική μεταχείριση επισημάνθηκε με τις 4995/23-1-08 και 11823/12-5-08 Ερωτήσεις μου, στις οποίες ωστόσο δεν δίνεται απάντηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επί της ουσίας, αλλά γίνεται απλή παραπομπή στην ισχύουσα ειδική διαδικασία μετατάξεων για τους δικαστικούς υπαλλήλους, όπως ρυθμίζεται στο άρθρο 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.
Επειδή, όπως καταγγέλλεται, η ισχύουσα αυτή διαδικασία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων έχει καταστεί στην πράξη μη εφαρμοστέα και αδρανής, με δεδομένο ότι οι κενές θέσεις, τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, καλύπτονται έτσι κι αλλιώς από τις μετατάξεις με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Επειδή για την καταφανέστατη αυτή αδικία σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων επιβάλλεται να υπάρξει σαφής ρύθμιση, με την οποία θα επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και στους δικαστικούς υπαλλήλους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ.Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα και στους δικαστικούς υπαλλήλους να συμμετέχουν στη διαδικασία μετατάξεων ισότιμα με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους.
2) Σε διαφορετική περίπτωση, πώς προτίθεται να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας μετατάξεων των Δικαστικών Υπαλλήλων, για την αποφυγή διακριτικής μεταχείρισης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης