Διακριτική μεταχείριση σε βάρος δικαστικών υπαλλήλων

Αριθμός πρωτ: 4995
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος δικαστικών υπαλλήλων.

Είναι γνωστό πως οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι μόνιμοι μισθωτοί πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα μετάταξης σε άλλη υπηρεσία εκτός υπουργείου, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους μονίμους υπαλλήλους. Πρόσφατα μάλιστα (καλοκαίρι του 2007) έτρεξε μια προκήρυξη μετατάξεων, η οποία διακόπηκε από το ΥΠΕΣΔΑ και ανακλήθηκε καταχρηστικώς.
Αν και το ΥΠΕΣΔΑ προωθεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε μια πιο ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αφού δεν τους επιτρέπεται μέχρι σήμερα να προβούν σε μετατάξεις ή μετακινήσεις εκτός Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει την αρχή της κινητικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων της και η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει δώσει κατευθύνσεις ώστε να πάψει η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων.
Επειδή οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορεί να αποτελούν την εξαίρεση στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) που επιτρέπει τη «μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιληφθούν και οι δικαστικοί υπάλληλοι στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα και να έχουν τη δυνατότητα για μετάταξη σε άλλους φορείς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ