Διακριτική μεταχείριση σε βάρος δικαστικών υπαλλήλων

Αριθμός πρωτ: 2069
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/12/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
2) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διακριτική μεταχείριση σε βάρος δικαστικών υπαλλήλων.

Είναι γνωστό πως οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι μόνιμοι μισθωτοί πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση δημοσίου δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέχρι σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν έχουν δικαίωμα μετάταξης σε άλλη υπηρεσία εκτός υπουργείου, πράγμα που δεν συμβαίνει με τους υπόλοιπους μονίμους υπαλλήλους. Το καλοκαίρι, μάλιστα, του 2007 έγινε μια προκήρυξη μετατάξεων, η οποία διακόπηκε από το ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ.Α και ανακλήθηκε καταχρηστικώς.
Αν και το ΥΠ.ΕΣ.Η.Δ.Α. προωθεί μεταρρυθμίσεις οι οποίες οδηγούν σε μια πιο ευέλικτη, αποδοτική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση οι δικαστικοί υπάλληλοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αφού δεν τους επιτρέπεται μέχρι σήμερα να προβούν σε μετατάξεις ή μετακινήσεις εκτός Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Επειδή, όπως καταγγέλλεται, η ισχύουσα διαδικασία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων έχει καταστεί στην πράξη μη εφαρμοστέα και αδρανής, με δεδομένο ότι οι κενές θέσεις, τόσο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, καλύπτονται έτσι κι αλλιώς από τις μετατάξεις με βάση τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει την αρχή της κινητικότητας προς όφελος της κοινωνίας και της σταδιοδρομίας των υπαλλήλων της και η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει δώσει κατευθύνσεις ώστε να πάψει η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των δικαστικών υπαλλήλων.
Επειδή οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορεί να αποτελούν την εξαίρεση στον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν. 3528/2007) που επιτρέπει τη «μετάταξη από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως ή μεταξύ τους».

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθεται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιληφθούν και οι δικαστικοί υπάλληλοι στο νέο Υπαλληλικό Κώδικα και να έχουν τη δυνατότητα για μετάταξη σε άλλους φορείς.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

One thought on “Διακριτική μεταχείριση σε βάρος δικαστικών υπαλλήλων”

  1. κ. Στρατάκη πριν 5 χρονια είχε συσταθει, απο τον τότε Υπουργό δικαιοσύνης με την 50201/1-6-2005 αποφαση του, μία ειδική επιτροπή με αποστολή την ανακατανομή , με επιστημονικό τρόπο,των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων. Η εν’λόγω επιτροπή έχει παραδόσει το εργο της εδώ και τρία χρόνια.Τώρα τελευταία μαθαίνουμε ότι ο νέος Υπουργός δικαιοσύνης θα προχωρήσει στην ανακατανομή. Παρακαλώ πιέστε και σεις προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους δικαστικούς υπαλλήλους. Ευχαριστώ.

Comments are closed.