Διαμαρτυρία αδιόριστων για τη μη ανακοίνωση του χρόνου και της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών

Αριθμός πρωτ: 6011
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία αδιόριστων για τη μη ανακοίνωση του χρόνου και της εξεταστέας ύλης του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών.

Με την 3634/20-12-07 Ερώτηση είχα επισημάνει την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2008, καθώς και το αίτημά τους για έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με το χρόνο, τους όρους και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού των καθηγητών, αφού δεν υπάρχει και κανένας λόγος το ΑΣΕΠ να μην τα ανακοινώνει από τώρα.
Στην απάντηση του Υπουργείο Παιδείας θεωρεί δεδομένο ότι φέτος θα είναι σε θέση νωρίτερα από κάθε άλλη φορά «να προγραμματίσει όλες τις παραμέτρους του διαγωνισμού (γνωστικά αντικείμενα, ειδικότητες κτλ.), οι οποίες θα ανακοινωθούν αμέσως με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τον χρόνο που απαιτείται ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα».
Ωστόσο, η Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών διαμαρτύρεται έντονα σχετικά με το πέπλο μυστηρίου που καλύπτει την ύλη του επόμενου γραπτού διαγωνισμού, επισημαίνοντας πως αντίστοιχο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και πριν τον προηγούμενο διαγωνισμό, δημιουργώντας σύγχυση στους υποψηφίους και αναγκάζοντάς τους να καταφεύγουν σε φροντιστήρια.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί ζητούν να αποσαφηνιστεί επίσης έγκαιρα τι πρόκειται να γίνει με τις τεχνικές ειδικότητες όσο και με την Πληροφορική, καθώς δεν αποτελούσαν μέρος του προηγούμενου διαγωνισμού.
Επειδή η ύλη που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν είναι εκτεταμένη και θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προετοιμασίας, ενώ θα πρέπει να δίνεται ευκαιρία σε όλες τις ειδικότητες να διεκδικούν μια θέση στο Δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1) Πότε προτίθεται να δημοσιοποιήσει τον χρόνο, τους όρους, τις ειδικότητες και την εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών προκειμένου να λάβει τέλος η αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών.
2) Αν προτίθεται να συμπεριλάβει όλες τις ειδικότητες στον επικείμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ των εκπαιδευτικών ή αν πρόκειται να διεξαχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός εντός του έτους για τις τεχνικές ειδικότητες, όπως είχατε δεσμευτεί.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης