Διαμαρτυρία αδιόριστων καθηγητών κλάδου ΠΕ 13

Αριθμός πρωτ: 12597
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/5/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία αδιόριστων καθηγητών κλάδου ΠΕ 13.

Έντονα διαμαρτύρονται οι αδιόριστοι καθηγητές του κλάδου ΠΕ 13 για τις διαρροές που φέρουν τους πτυχιούχους των Νομικών και Πολιτικών Επιστημών να αποκλείονται από τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία.
Οι αδιόριστοι καθηγητές του κλάδου ΠΕ 13 εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους για τη φημολογούμενη κάλυψη των ωρών διδασκαλίας του κλάδου από άλλες ειδικότητες, γεγονός που θα προσέβαλε κατάφωρα τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου και θα οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάργησή του.
Επειδή, όπως υποστηρίζουν, σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διδάσκονται μαθήματα νομικής και πολιτικής παιδείας ως κύριο και υποχρεωτικό αντικείμενο σε όλες τις τάξεις.
Επειδή ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αντικείμενα πολιτικής και νομικής παιδείας στα σχολικά προγράμματα, καθώς και περισσότερη προσοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να τοποθετηθούν καθηγητές του κλάδου ΠΕ 13 για τη διδασκαλία των συναφών μαθημάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να μην αποκλείσει τους αδιόριστους καθηγητές κλάδου ΠΕ 13 από τον επικείμενο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, καθώς και αν προτίθεται να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα αντικείμενα πολιτικής και νομικής παιδείας στα σχολικά προγράμματα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης