Διαμαρτυρία για μείωση των υπαλλήλων δακοκτονίας

Αριθμός πρωτ: 20
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία για μείωση των υπαλλήλων δακοκτονίας.

Εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης υλοποίησης του προγράμματος δακοκτονίας αλλά και της μείωσης των έκτακτων υπαλλήλων δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην προστασία της ελαιοπαραγωγής του νομού Ηρακλείου που παράγει περίπου το είκοσι τοις εκατό της συνολικής παραγωγής ελαιολάδου στη χώρα.
Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην έγκαιρη υλοποίησή του, που απαιτεί και την έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αντίθετα παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των θέσεων αλλά και μείωση του προσωπικού. Για το 2009 μόνο προβλέπεται μείωση του έκτακτου προσωπικού κατά 258 θέσεις .
Επειδή η μείωση αυτή του προσωπικού θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία του προγράμματος όπως επισημαίνει με επιστολή της η Νομάρχης Ηρακλείου.
Επειδή το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο στη προσπάθεια προστασίας της ελαιοπαραγωγής του νομού Ηρακλείου

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

Εάν προτίθενται να συνδράμει στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας στο νομό Ηρακλείου, αφενός μειώνοντας τις καθυστερήσεις στην έγκριση των θέσεων του έκτακτου προσωπικού αλλά και ταυτόχρονα με την αύξηση του έκτακτου προσωπικού που είναι απαραίτητο .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ