Διαμαρτυρία Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου

Αριθμός πρωτ: 9895
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Γονέων και Μαθητών Μουσικού Σχολείου.

Απογοητευτική είναι η κατάσταση κάθε Σεπτέμβρη στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου καθώς υπάρχει έλλειψη καθηγητών τόσο Μουσικής όσο και μαθημάτων γενικής παιδείας, με αποτέλεσμα το Σχολείο να υπολειτουργεί συνήθως μέχρι τα Χριστούγεννα.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, πέρυσι δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές της α΄ και β΄ τάξης λυκείου δεν είχαν διδαχθεί ούτε μια ώρα φυσικής σε ένα σχολείου που αριθμεί περί τους 300 μαθητές.
Μείζονος όμως σημασίας είναι το πρόβλημα της σχολικής στέγης, αφού η περικοπή των σχετικών κονδυλίων προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου έχει σημάνει την αναστολή των εργασιών ανακαίνισης των νέων κτιρίων του σχολείου, στην πρώην αμερικάνικη βάση Γουρνών.
Επειδή, σύμφωνα με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου, η κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για όλα τα μουσικά όργανα, η συγγραφή και δωρεάν διανομή βιβλίων μουσικής, η ενεργοποίηση των εξετάσεων για την παροχή πτυχίου μουσικής εξειδίκευσης μετά την αποφοίτηση, και η ενεργοποίηση του προγράμματος προκαταρκτικών μαθημάτων μουσικής στα Δημοτικά, είναι επίσης χρόνια προβλήματα που χρήζουν αντιμετώπισης.
Επειδή στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου υπηρετούν μόλις 10 μόνιμοι καθηγητές μουσικής, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται πάνω από 30 αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο προκειμένου να καλυφθούν οι ώρες.
Επειδή η διοικητική στήριξη των σχολικών μονάδων καθώς και οι προσλήψεις επιστατών και φυλάκων αποτελούν πάγιο αίτημα του Μουσικού Σχολείου.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου (845/3-11-06, 14224/19-9-06) έχω επισημάνει τα προβλήματα του Μουσικού Σχολείου, εν τούτοις το Υπουργείο Παιδείας έχει επιδείξει παντελή αδιαφορία για την επίλυσή τους,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:

Εάν προτίθεται να καλύψει πριν την αρχή της νέας σχολικής περιόδου όλες τις θέσεις εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, προκειμένου να μην αναγκαστούν γονείς και μαθητές να προβούν σε κινητοποιήσεις, καθώς και με ποιες ενέργειες προτίθεται να ικανοποιήσει τα χρόνια αιτήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης