Διαμαρτυρία Δήμου Ηρακλείου για τη διεκδίκηση των Ανατολικών Νεωρίων από τον ΟΛΗ

Αριθμός πρωτ: 4362
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Δήμου Ηρακλείου για τη διεκδίκηση των Ανατολικών Νεωρίων από τον ΟΛΗ.

Έντονα διαμαρτύρεται ο Δήμος Ηρακλείου για τη «δεοντολογικά ανεπίτρεπτη, πολιτιστικά αδιέξοδη και κοινωνικά ασύμβατη» ενέργεια του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου να παρεμβαίνει στις διαδικασίες ανάπλασης, αξιοποίησης και χρήσης των Ανατολικών Νεωρίων επειδή αυτά βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ενώ ο Δήμος Ηρακλείου έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ για τη χρήση των Ενετικών Τειχών, της Τάφρου και των Νεωρίων για μία πενταετία και ενώ προωθεί ένα δαπανηρό και φιλόδοξο πρόγραμμα μελετών επισκευής, αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων της πόλης, καθώς και μελετών για τις χρήσεις που είναι δυνατόν να φιλοξενηθούν σε αυτά, ορίζεται, με σχετική απόφαση του ΥΕΝ, η χερσαία ζώνη του Λιμένα Ηρακλείου, παραχωρώντας ουσιαστικά στον ΟΛΗ, εκτός του μνημείου των Ανατολικών Νεωρίων και του οικισμού Λαβυρίνθου και ολόκληρη τη βόρεια πλευρά (πρόσοψη) των Δυτικών Νεωρίων.
Επειδή, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Δήμος Ηρακλείου, από ένα μη αρμόδιο Υπουργείο έχει παραχωρηθεί η χρήση και η εκμετάλλευση μνημείων Πολιτισμού σε έναν κρατικό Οργανισμό αποκλειστικά αρμόδιο για λιμενικές εργασίες, όπως αυτές απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ΝΔ 444/70 (ΦΕΚ 39 τ.α.).
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί απολύτως αναγκαία τη διευκρίνιση από το Υπουργείο Πολιτισμού των αρμοδιοτήτων επισκευής, αποκατάστασης, ανάδειξης και χρήσης των μνημείων αυτών, προκειμένου να προχωρήσουν οι μελέτες και οι εργασίες της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
Επειδή σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/19-12-2001 τ.α), «όπου υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως, το όριο της χερσαίας ζώνης λιμένα δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από την πλησιέστερη ρυμοτομική γραμμή το εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως».
Επειδή στο Ηράκλειο, η χερσαία ζώνη Λιμένα και οι εξομοιώσεις της δεν καταλαμβάνουν μόνο χώρους του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, αλλά και τα ιστορικά διατηρητέα μνημεία των ανατολικών και δυτικών Νεωρίων, καθώς και την εντός σχεδίου συνοικία Λαβύρινθος, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με το ΦΕΚ 554/93 τ.β.,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες διευκρινίσεις των αρμοδιοτήτων επισκευής, αποκατάστασης, ανάδειξης και χρήσης των μνημείων που περικλείονται στη χερσαία ζώνη Ηρακλείου προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες ανάπλασης τους από το Δήμο Ηρακλείου, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.
2) Εάν προτίθενται να προβούν στον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου, όπως ο Δήμος Ηρακλείου έχει επανειλημμένα ζητήσει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ