Διαμαρτυρία Δήμου Ηρακλείου για τη διεκδίκηση των Ανατολικών Νεωρίων από τον ΟΛΗ

Αριθμός πρωτ: 6492
Ημερομηνία κατάθεσης: 15/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Δήμου Ηρακλείου για τη διεκδίκηση των Ανατολικών Νεωρίων από τον ΟΛΗ.

Με την 4362/14-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τις έντονες διαμαρτυρίες του Δήμου Ηρακλείου για τη «δεοντολογικά ανεπίτρεπτη, πολιτιστικά αδιέξοδη και κοινωνικά ασύμβατη» ενέργεια του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου να παρεμβαίνει στις διαδικασίες ανάπλασης, αξιοποίησης και χρήσης των Ανατολικών Νεωρίων επειδή αυτά βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.
Στην απάντηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στην άνω Ερώτηση, γίνεται λόγος για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΗ στις 30-1-03, ενώ το Σχέδιο Πόλεως του Ηρακλείου εγκρίθηκε με σχετικό ΦΕΚ στις 8-7-03, τη στιγμή δηλαδή που οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν ήδη παραχωρηθεί στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου.
Ωστόσο, το Υπουργείο Πολιτισμού, απαντώντας, διαφωνεί και υπογραμμίζει πως «ο ΟΛΗ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία που εγείρει διεκδικήσεις στη χερσαία ζώνη που οριοθετήθηκε και θεσμοθετήθηκε, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο Αρχαιολογικός Νόμος και η άποψη του ΥΠ.ΠΟ. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνεται προστατευμένη περιοχή της Παλιάς Πόλης και των ενετικών τειχών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου».
Επειδή ο άμεσος επανακαθορισμός της χερσαίας ζώνης του λιμένος Ηρακλείου θεωρείται απολύτως αναγκαίος προκειμένου να προχωρήσουν οι μελέτες και οι εργασίες της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν άμεσα στον επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Ηρακλείου, όπως ο Δήμος Ηρακλείου έχει επανειλημμένα ζητήσει, ώστε να μην περιλαμβάνει εντός της μνημεία, δεδομένου ότι αυτά προστατεύονται από τον Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ