Διαμαρτυρία Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον αποκλεισμό εκπροσώπου του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ

Αριθμός πρωτ: 1307
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Επιμελητηρίου Ηρακλείου για τον αποκλεισμό εκπροσώπου του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ.

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου για τον αποκλεισμό εκπροσώπου του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και για τη διαφαινόμενη επιλογή από την Κυβέρνηση διαφορετικής τακτικής μεταξύ των νησιών της ελληνικής επικράτειας, όσον αφορά τη πολιτική σε ακριβώς ίδια θέματα, σχετικά με τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου των νησιών.
Το Επιμελητήριο Ηρακλείου είχε ζητήσει να υπάρχει αντιπροσώπευση των τοπικών φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΗ, ως λοιπά μέλη, όπως ακριβώς ίσχυε και προ της εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005. Εν τούτοις μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν υπήρξε ανταπόκριση στο δίκαιο αίτημα του Επιμελητηρίου, το οποίο έχει καθήκον ως θεσμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 3419/2005 για την «παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας», αλλά προχώρησαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου να αποβληθεί από τη σύνθεση του ΔΣ του ΟΛΗ.
Επειδή, όπως επισημαίνει το Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπήρξε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 138/02-04-07), σύμφωνα με την οποία προστίθεται μέλος στο ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
Επειδή η αυξημένη κίνηση που παρουσιάζεται στο λιμάνι του Ηρακλείου σε σχέση με όλα τα λιμάνια της χώρας, επιβάλλει την ανάλογη ανταπόκριση στα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου που εκφράζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στην υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου να υπάρχει αντιπροσώπευση των τοπικών φορέων, όπως ακριβώς ίσχυε και προ της εφαρμογής του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ