Διαμαρτυρία εργαζομένων για υπέρογκα χρέη του ΕΛΓΑ

Αριθμός πρωτ: 3208
Ημερομηνία κατάθεσης: 12/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία εργαζομένων για υπέρογκα χρέη του ΕΛΓΑ.

Έντονα διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι στον ΕΛΓΑ για το οικονομικό ναυάγιο, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, στο οποίο οδηγείται ο Οργανισμός από το δυσβάσταχτο χρέος του, που φτάνει τα τρία δις ευρώ.
Όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, οι μέχρι σήμερα πολιτικές που εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση, για κατ’ εξαίρεση κάλυψη των ζημιών κατά το δοκούν και επιλεκτικά, δεν αντιμετωπίζουν τους ασφαλισμένους ενιαία, καταργούν τους κανονισμούς ασφάλισης και την εκτιμητική διαδικασία, δημιουργούν σύγχυση, απογοήτευση, αγανάκτηση, πελατειακές σχέσεις κλπ. στον αγροτικό κόσμο, και εκτός των άλλων, υποθηκεύουν και απειλούν την αξιοπιστία και το μέλλον του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας.
Επειδή οι εργαζόμενοι δεν είναι αντίθετοι στην κάλυψη νέων ζημιογόνων αιτίων αλλά επισημαίνουν την απαραίτητη προϋπόθεση ένταξής τους στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου αφενός να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι και αφετέρου να υπάρχει ίση και ενιαία αντιμετώπιση ως προς όλο τον αγροτικό κόσμο.
Επειδή με επανειλημμένες ερωτήσεις μου έχω θέσει τα παραπάνω θέματα, αλλά τίποτα δεν έχει βελτιωθεί στον κανονισμό και τα οικονομικά του ΕΛΓΑ, αντίθετα τα ελλείμματα του Οργανισμού διαρκώς αυξάνονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των εργαζομένων στον ΕΛΓΑ για:
1) Θεσμική αντιμετώπιση της απαλλαγής του Οργανισμού από το χρέος του κι εγγραφή κάθε έτος στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης για την καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.
2) Εγγραφή κάθε έτος στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό όλου του ποσού των τοκοχρεολυσίων των δανείων του ΕΛΓΑ, καθώς π.χ. το 2007 εγγράφηκαν 150 εκατ. ευρώ αντί για 190 εκατ. ευρώ, ενώ το 2008 προβλέπεται να εγγραφούν 211 εκατ. ευρώ, αντί των 283 εκατ. ευρώ που είναι η τοκοχρεολύσια δόση έτους 2008.
3) Ένταξη των κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικών καλύψεων ζημιών στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ (επέκταση ασφαλιστικών κινδύνων), αλλά και διασφάλιση των σχετικών πόρων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ