Διαμαρτυρία εργαζομένων και απαξίωση του ΕΘΙΑΓΕ από την Κυβέρνηση

Αριθμός πρωτ: 9537
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρία εργαζομένων και απαξίωση του ΕΘΙΑΓΕ από την Κυβέρνηση

Η απαξίωση του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών από την Κυβέρνηση γίνεται όλο και πιο εμφανής δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχω επισημάνει με παλιότερες Ερωτήσεις μου.
Μεταξύ των ενδείξεων της υποβάθμισης είναι η ελλιπής χρηματοδότηση και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την έρευνα του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας μας, στην οποία το Ίδρυμα έχει προσφέρει πολλά και μπορεί να συνεισφέρει ακόμη περισσότερα σε μια εποχή σκληρού ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά.
Σημάδι της απαξίωσης αποτελεί και το γεγονός ότι η θητεία του διοικητικού και του επιστημονικού συμβουλίου έχουν λήξει, χωρίς να γίνεται ορισμός νέων από το Υπουργείο σας, όπως σημειώνεται στον Τύπο.
Την ίδια στιγμή, δεκάδες (περίπου διακόσιοι στον αριθμό) εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τον διακοπή της κανονικής καταβολής της μισθοδοσίας τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, το Υπουργείο, που εποπτεύει και χρηματοδοτεί το ΕΘΙΑΓΕ, δεν εξασφάλισε τους απαιτούμενους πόρους, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν με το Π.Δ. 164/2004, να μην λαμβάνουν τα επιδόματα που ανέρχονται στο 35% του μισθού τους.
Επειδή γίνεται λόγος για δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων στο ΕΘΙΑΓΕ, γεγονός που κάθε άλλο παρά συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.
Επειδή αυτή η διακοπή των επιδομάτων σε δεκάδες εργαζομένους αποτελεί μια ακόμη ένδειξη της υποβάθμισης του ΕΘΙΑΓΕ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προχωρήσει στην κανονική καταβολή των επιδομάτων στο σύνολο των εργαζομένων του ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να μην αποκλείεται μεγάλο μέρος τους από τα δεδουλευμένα.
2) Εάν προτίθεται να προχωρήσει επιτέλους στις απαραίτητες ενέργειες για την οικονομική υποστήριξη και επιστημονική ενίσχυση του Ιδρύματος, προκειμένου να μπορεί να εκπληρώσει τους στόχους του για την αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης