Διαμαρτυρία εργαζομένων της ΔΕΗ για τη μη κάλυψη των εργαζομένων σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος

Αριθμός πρωτ: 8879
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία εργαζομένων της ΔΕΗ για τη μη κάλυψη των εργαζομένων σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος.

Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ γιατί δεν τους καλύπτει η υπηρεσία τους σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μετά από εντολή της υπηρεσίας τους.

Επειδή είναι γνωστό σε ποιες συνθήκες εργάζονται οι τεχνικοί της ΔΕΗ και ποιους κινδύνους διατρέχουν και οι ίδιοι ως εργαζόμενοι, δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία να τους αφήνει ακάλυπτους και ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται σε δικαστικές διαμάχες προκειμένου να αποζημιωθούν όσοι ζημιώθηκαν.

Επειδή η μη κάλυψη των εργαζομένων της ΔΕΗ από την υπηρεσία τους σε περιπτώσεις πρόκλησης ατυχήματος, οι οποίοι επιπλέον καλούνται οι ίδιοι να αποκαταστήσουν τους ζημιωθέντες, δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα για την ίδια την υπηρεσία, αφού σε μερικές περιπτώσεις επικίνδυνων εργασιών, που υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος, οι εργαζόμενοι αρνούνται να πραγματοποιήσουν τις εργασίες αυτές,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:

Αν προτίθενται να δώσουν εντολές στη διοίκηση της ΔΕΗ προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη και προστασία των εργαζομένων στις περιπτώσεις πρόκλησης ατυχημάτων από εργασίες που γίνονται μετά από εντολή της υπηρεσίας, παρά την επικινδυνότητα των εργασιών, ώστε να περιοριστούν τα προβλήματα για τους εργαζόμενους και την υπηρεσία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ