Διαμαρτυρία Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank για την επιχειρούμενη αναγκαστική υπαγωγή των εργαζομένων στο Ενιαίο Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων

Αριθμός πρωτ: 987
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank για την επιχειρούμενη αναγκαστική υπαγωγή των εργαζομένων στο Ενιαίο Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων

Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank για τη σχεδιαζόμενη τροπολογία, με την οποία οι εργαζόμενοι της Τράπεζας θα υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), εξέλιξη στην οποία οι υπάλληλοι αντιτίθενται απόλυτα.
Όπως τονίζεται, η επικείμενη ρύθμιση βασίζεται σε οικονομική μελέτη, η οποία καταγγέλλεται ότι αβασάνιστα και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση δίδει το έρεισμα για την απαλλαγή της εργοδότριας εταιρείας από τις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις. Παράλληλα, με αυτήν επιχειρείται απαράδεκτη παρέμβαση του Υπουργείου σε δίκες για την ακύρωση των διοικητικών πράξεων περί ένταξης των υπαλλήλων της Τράπεζας στο ΕΤΑΤ, οι οποίες ήδη εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Επειδή, εκτός από τις δικαστικές προσφυγές, ο Σύλλογος έχει απευθυνθεί με σχετική καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στη σχετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το γεγονός της παραβίασης της διεθνούς και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τον Ν. 3371/2005.
Επειδή επισημαίνεται ότι για την απαλλαγή της Τράπεζας, και τη μεταφορά των οικονομικών βαρών της στο ΕΤΑΤ, απαιτείται κατ’ ελάχιστον πλήρης αναλογιστική μελέτη, όπως επιβάλλει και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, γεγονός που δεν συνέβη στην προκειμένη περίπτωση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να λάβει υπόψη την καταγγελία του Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank και να μην προβεί στην κατάθεση της τροπολογίας για υποχρεωτική υπαγωγή των υπαλλήλων στο ΕΤΑΤ, με βάση αμφισβητούμενη οικονομική μελέτη, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν ήδη προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια κατά των σχετικών διοικητικών πράξεων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης