Διαμαρτυρία του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης για απαξίωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Αριθμός πρωτ: 2994
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης για απαξίωση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η διαφαινόμενη αναγνώριση από την Κυβέρνηση των πτυχίων που παρέχουν στους αποφοίτους τους τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, προξενεί αγωνία στην εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΕΙ, που προχωρεί σε κινητοποιήσεις.
Το ΤΕΙ Κρήτης, που πρωτοστατεί σε αυτές, εκφράζει, μέσα από τον Ενιαίο Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού του, έντονο προβληματισμό για το μέλλον του ίδιου και των άλλων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας. Όπως τονίζεται, τα ΤΕΙ της περιφέρειας, και ιδιαίτερα αυτά των νησιωτικών περιοχών, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα εισροής νέων φοιτητών. Με δεδομένη την αναγνώριση των πτυχίων των «κολεγίων», πολλοί νέοι θα προτιμήσουν τα ιδιωτικά ιδρύματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα πολλών τμημάτων των ΤΕΙ. Την κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα σε πολλές ειδικότητες των αποφοίτων ΤΕΙ, γεγονός που καθιστά τον ανταγωνισμό τους με τα «κολέγια» άνισο.
Επειδή το πρόβλημα της Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης και της ανάγκης δημόσιας στήριξής της, που έχω θέσει με πολλές Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατα με την 1791/12-11-07, γίνεται συνεχώς εντονότερο.
Επειδή οι καθηγητές των ΤΕΙ απαιτούν, παράλληλα, την ικανοποίηση από την πολιτεία του αιτήματος τους για πλήρη εξίσωση των μισθών τους με αυτούς των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, με δεδομένο ότι και τα προσόντα τους και οι αυξημένες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις το δικαιολογούν απόλυτα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Τι προτίθεται να πράξει ώστε να καθησυχάσει την εκπαιδευτική κοινότητα των ΤΕΙ της περιφέρειας, όπως του ΤΕΙ Κρήτης, για τους φόβους που εκφράζουν για υποβάθμιση, με διαφαινόμενη την αναγνώριση των πτυχίων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.
2) Εάν προτίθεται να ικανοποιήσει το εύλογο αίτημα των εκπαιδευτικών των ΤΕΙ για μισθολογική εξίσωσή τους με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης