Διαμαρτυρία του ΕΟΑΕΝ για την οδηγία μεταφοράς υγρών στις πτήσεις

Αριθμός πρωτ: 7917
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του ΕΟΑΕΝ για την οδηγία μεταφοράς υγρών στις πτήσεις.

Με την 5307/08-03-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει τα προβλήματα προώθησης και διακίνησης που έχουν δημιουργηθεί στις μικρομεσαίες νησιώτικες επιχειρήσεις, που παράγουν και εμπορεύονται τοπικά προϊόντα υγρής μορφής, από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1546/06 που αφορά στην απαγόρευση μεταφοράς υγρών στις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, όπως υποστηρίζει ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).
Στην απάντηση αναφέρεται ότι «βάσει των χωροταξικών δεδομένων του κάθε αερολιμένα και εφόσον υπάρξει έγκριση των τελωνειακών αρχών θα δίνεται η δυνατότητα μεταστέγασης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αερολιμένα σε χώρο μετά τα σημεία ελέγχου επιβατών και χειραποσκευών, ώστε να διευκολύνονται οι πωλήσεις των ανωτέρω ειδών χωρίς περιορισμό».
Επειδή όμως τα χωροταξικά δεδομένα των περισσότερων αεροδρομίων της χώρας είναι περιορισμένα και δεν είναι δυνατόν να μετεστεγαστούν όλες οι επιχειρήσεις σε χώρους μετά τα σημεία ελέγχου των επιβατών.
Επειδή ο ΕΟΑΕΝ προτείνει αξιόλογες λύσεις προκειμένου τα τοπικής προέλευσης υγρά προϊόντα να μην διατίθενται μόνο σε διαφημιστικές συσκευασίες.
Επειδή σύμφωνα με τον ΕΟΑΕΝ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική διαδικασία αναθεώρησης της πρότασης Κανονισμού, γεγονός που αποτελεί ευκαιρία για την Ελληνική Κυβέρνηση να παρέμβει και να προωθήσει προς εξέταση το αίτημα των Ελληνικών Νησιωτικών Επιμελητηρίων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτές τις προτάσεις του ΕΟΑΕΝ προκειμένου να μην διατίθενται μόνο σε μικρές διαφημιστικές συσκευασίες τα τοπικά προϊόντα υγρής μορφής όπως για παράδειγμα το λάδι, το ούζο, το κρασί, το μέλι στα αεροδρόμια της χώρας και αν προτίθεται στο πλαίσιο αναθεώρησης του κανονισμού της Ε.Ε., να υποστηρίξει το αίτημα των Ελληνικών Νησιωτικών Επιμελητηρίων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης