Διαμαρτυρία του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» για το προωθούμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό

πηγή: www.ecocrete.grΑριθμός πρωτ: 815
Ημερομηνία κατάθεσης: 27/7/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
4) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» για το προωθούμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό.

Μεταξύ των φορέων που δικαιολογημένα αντιδρούν ενάντια στο Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προωθεί η Κυβέρνηση, σχετικά με τη θέσπιση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, όπως έχω επισημάνει με παλαιότερες Ερωτήσεις μου -7669/7-5-07, 9603/21-6-07, 140/11-7-07-, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η ριζική αντίθεση την οποία εξέφρασε το Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη».
Όπως τονίζεται στην απόφαση της Γραμματείας του «Οικοκρήτη», το προωθούμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο ανοίγει επίσημα τον δρόμο για την ανέλεγκτη επέκταση τουριστικών δραστηριοτήτων ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι εντάσσει την Κρήτη και άλλα νησιά στην Ομάδα ΙΙΙ, στην οποία προβλέπεται ως σκόπιμος ο καθορισμός ζωνών τουριστικής ανάπτυξης ακόμα και σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών.
Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι επιχειρείται να εξασφαλιστεί η προνομιακή εγκατάσταση τουριστικών επενδύσεων σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Ακόμη, σοβαρά προβλήματα δημιουργεί η προοπτική ανάπτυξης παραθεριστικών κατοικιών, όπως και η προωθούμενη παράδοση των ακτών στους ιδιώτες, σε συνδυασμό άλλωστε με τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τον αιγιαλό και την παραλία.
Επειδή το Δίκτυο «Οικοκρήτη» καταγγέλλει ως προσχηματικό τον διάλογο για ένα χωροταξικό πλαίσιο που θέτει σε κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, καθώς δεν συμμετέχουν ούτε και καθ’ ύλη εμπλεκόμενοι, όπως οι μηχανικοί του ΕΟΤ, ενώ και ο ίδιος ο μελετητής έχει διαχωρίσει τη θέση του από το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή με βάση τα σοβαρά ελαττώματα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, το Δίκτυο «Οικοκρήτη» ζητάει την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να λάβουν υπόψη τους τις σοβαρές αιτιάσεις του Παγκρήτιου Δικτύου Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» για το προωθούμενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και να αποσύρουν την Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως έχει τώρα ή να προβούν κατ’ ελάχιστον σε ριζικές τροποποιήσεις της, προκειμένου να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι που εκφράζονται για περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης