Διαμαρτυρία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Πρασίνου για τη μη πληρωμή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των εργολαβιών συντήρησης πρασίνου

Αριθμός πρωτ: 9445
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/4/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Πρασίνου για τη μη πληρωμή από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των εργολαβιών συντήρησης πρασίνου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση-καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Έργων Πρασίνου, οι εργολήπτες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τη στάση του Υπουργείου να περικόψει τα κονδύλια για τα έργα πρασίνου.
Είναι επίσης γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των εργολαβιών συντήρησης πρασίνου της διετίας 2004-2005 (περίπου 6.000.000 ευρώ) δεν έχει πληρωθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ενώ προκηρύσσονται νέα έργα συντήρησης πρασίνου χωρίς καν να έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους.
Επειδή μέχρι τώρα το Υπουργείο δεν έχει καταφέρει να προχωρήσει σε ορατά αποτελέσματα αναμόρφωσης χώρων πρασίνου, χάνοντας ακόμα και τη μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Επειδή είναι ευθύνη του Υπουργείου να επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον για το πράσινο και τον τρόπο που αυτό πρέπει να αναπτύσσεται, να συντηρείται και να ανανεώνεται, συμβάλλοντας στην καλυτέρευση της ποιότητα ζωής των πολιτών πράγμα που αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας.
Επειδή επίσης είναι υποχρέωση της πολιτείας η χρηματοδότηση των αναγκαίων προγραμμάτων συντήρησης του κοινόχρηστου πρασίνου,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
1.Εάν προτίθεται να δώσει άμεσα εντολή προκειμένου να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά των εργολαβιών συντήρησης στις εργοληπτικές επιχειρήσεις πρασίνου.
2.Εάν για τις νέες εργολαβίες θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τις προκηρύξεις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της πολιτείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης