Διαμαρτυρίες ασφαλισμένων για τα μέτρα της Διοίκησης του ΟΓΑ σχετικά με την παροχή οξυγονοθεραπείας

Αριθμός πρωτ: 4051
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες ασφαλισμένων για τα μέτρα της Διοίκησης του ΟΓΑ σχετικά με την παροχή οξυγονοθεραπείας.

Τις έντονες αντιδράσεις των ασφαλισμένων έχει προκαλέσει η με αρ.87630/4-12-07 απόφαση της Διοίκησης του ΟΓΑ να μην παρέχονται πλέον οξυγονοθεραπείες παρά μόνο μετά από σχετικές γνωματεύσεις πνευμονολόγων ανά εξάμηνο και με πλήρη τεκμηρίωση για τις ανάγκες και την πάθηση των ασθενών.
Οι ασφαλισμένοι αντιδρούν καθώς αυτή η απόφαση έχει ως μόνο στόχο τον περιορισμό της οικονομικής επιβάρυνσης του ΟΓΑ από την χρήση οξυγόνου προσθέτει όμως ταλαιπωρία και κόστος στους ασφαλισμένους που δικαιολογημένα παίρνουν το οξυγόνο, αφού κατά που τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να εξετάζονται και να παίρνουν γνωμάτευση, η οποία θα βεβαιώνει ότι ανήκουν στις κατηγορίες ασθενών για τις οποίες ενδείκνυται η χρήση υγρού ή αερίου οξυγόνου.
Επειδή η απόφαση αυτή δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους δικαιολογημένα κάνουν χρήση οξυγόνου και ουσιαστικά αποβαίνει σε βάρος 1000 περίπου ασφαλισμένων του ΟΓΑ στην Κρήτη που κάνουν οξυγονοθεραπεία με υγρό οξυγόνο, ενώ θα μπορούσαν με άλλους τρόπους να κτυπηθούν τα φαινόμενα κατάχρησης και εξαπάτησης του ΟΓΑ,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για την απρόσκοπτη επαναχορήγηση υγρού οξυγόνου στους ασθενείς ασφαλισμένους του ΟΓΑ με τρόπο ώστε, αφενός να προστατεύονται τα συμφέροντα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων από την αλόγιστη χρήση οξυγόνου και αφετέρου να μην ταλαιπωρούνται οι δικαιούμενοι θεραπείας ασθενείς ανά εξάμηνο προκειμένου να διασφαλίσουν τη σχετική γνωμάτευση που προβλέπει η 87630/4-12-07 απόφαση της Διοίκησης.

Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης