Διαμαρτυρίες γιατρών των Κέντρων Υγείας του νομού Ηρακλείου για τη διακοπή της χορήγησης τροφής κατά τις εφημερίες

Αριθμός πρωτ: 10635
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες γιατρών των Κέντρων Υγείας του νομού Ηρακλείου για τη διακοπή της χορήγησης τροφής κατά τις εφημερίες.

Με την 409/8-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει, ανάμεσα στα πολλά προβλήματα που μαστίζουν τη δημόσια υγεία στο νομό Ηρακλείου και τα οποία έχω τονίσει σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου, την απαξιωτική αντιμετώπιση από το Υπουργείο των γιατρών που εργάζονται στα νοσοκομεία αλλά και τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η διακοπή της χορήγησης τροφής στους γιατρούς που εφημερεύουν στα Κέντρα Υγείας του νομού Ηρακλείου. Όπως καταγγέλλεται, η σίτιση των γιατρών, οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται εξαντλητικά ωράρια για να εξυπηρετούν τους ασθενείς, έχει σταματήσει εδώ και μερικούς μήνες. Η δικαιολογία είναι ότι οι εφημερεύοντες γιατροί παίρνουν επίδομα τροφής ανερχόμενο στα 24 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα να μην δικαιούνται επιπρόσθετη σίτιση.
Ωστόσο, όπως τονίζουν οι γιατροί, η συμπεριφορά του Υπουργείου είναι αυθαίρετη, καθώς το επίδομα τροφής δεν χορηγείται στους γιατρούς των Κέντρων Υγείας και μόνο, αλλά και σε όλο το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που δεν εφημερεύει, βάσει του Ν. 3205/2003, για το οποίο βεβαίως δεν θα μπορούσε να τεθεί θέμα διακοπής της σίτισης.
Επειδή στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «Η Διοίκηση της ΥΠΕ Κρήτης συνεργάζεται με τη Διοίκηση του ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», στο οποίο ανήκουν και τα Κέντρα Υγείας του Ν. Ηρακλείου, προκειμένου να λυθεί το θέμα», ωστόσο ένα χρόνο και πλέον δεν έχει ληφθεί καμιά μέριμνα για το ζήτημα αυτό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να παρέμβει προκειμένου να χορηγείται εκ νέου τροφή στους εφημερεύοντες στα Κέντρα Υγείας του νομού Ηρακλείου γιατρούς, καθώς η διακοπή της σίτισης κρίνεται αδικαιολόγητη και δυσκολεύει το έργο των γιατρών που εφημερεύουν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης