Διαμαρτυρίες για ακύρωση απόσπασης πέντε εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Αριθμός πρωτ: 6391
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ : Διαμαρτυρίες για ακύρωση απόσπασης πέντε εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών για την ακύρωση της με αρ. Φ821.6/2324Δ/89857/Ζ1/13-08-2007 Υπουργικής Απόφασης, η οποία προέβλεπε την απόσπασή τους, για 5 χρόνια, στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του Μονάχου για τα σχολικά έτη 2007-08 και 2008-09.
Όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, και ενώ η απόσπαση είναι σε εξέλιξη καθώς ήδη έχουν αποσπαστεί οι εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2007-08, μεθοδεύεται η ακύρωση απόσπασης πέντε εξ αυτών, οι οποίοι επελέγησαν κατόπιν γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης, επειδή με αδιαφανείς διαδικασίες οι συνάδελφοί τους, που επρόκειτο να επαναπατριστούν, ζητούν την παράταση της παραμονής τους πέραν της πενταετίας. Έτσι με αιφνιδιαστική και φωτογραφική τροποποίηση άρθρου του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Σχολείου επιχειρείται η παραμονή τους στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για 9 έως 10 χρόνια, δρομολογώντας παράλληλα, όπως καταγγέλλουν, με συνοπτικές διαδικασίες, την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στα μέτρα τους.
Επειδή προκαλείται ψυχική και οικογενειακή αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς που θεωρούσαν βέβαιη την απόσπασή τους, κατόπιν των εξετάσεων και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Επειδή οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να αποσπαστούν στα ευρωπαϊκά σχολεία παραιτήθηκαν από θέσεις διευθυντών, αρνήθηκαν αποσπάσεις, απείχαν από προκηρύξεις εκλογής συμβούλων ή συντονιστών εκπαίδευσης στο εξωτερικό κτλ.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί ζητούν την αυτονόητη εφαρμογή του Νόμου 2413/1996 ώστε τα συμφέροντα των λίγων ευνοούμενων να μη καταβαραθρώσουν τις ελπίδες των εκπαιδευτικών, των οποίων οι αποσπάσεις έχουν δρομολογηθεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να μην ακυρώσει την απόσπαση των εκπαιδευτικών οι οποίοι, κατόπιν γραπτών εξετάσεων και συνέντευξης και σύμφωνα με την με αρ. Φ821.6/2324Δ/89857/Ζ1/13-08-2007 Υπουργική Απόφαση, αποσπάστηκαν για πέντε χρόνια στα Ευρωπαϊκά Σχολεία των Βρυξελλών, του Λουξεμβούργου και του Μονάχου για τα σχολικά έτη 2007-08 και 2008-09.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ