Διαμαρτυρίες μαθητών για τον αποκλεισμό τους από Β΄ κύκλο σπουδών στην Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση

Αριθμός πρωτ: 5699
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες μαθητών για τον αποκλεισμό τους από Β΄ κύκλο σπουδών στην Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση.

Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες των τριτοετών μαθητών των περισσότερων σχολών της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο, αφού αποκλείστηκαν, λίγο πριν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, από το Β΄ κύκλο σπουδών.
Οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αδικία την οποία υφίστανται, καθώς, σε αντίθεση με όσους αποφοίτησαν από το ΤΕΕ του ΟΑΕΔ τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα έχουν την ευκαιρία να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε κάποιο ΙΕΚ ή ΤΕΙ ή να διεκδικήσουν μία θέση στο Δημόσιο.
Επειδή από τις 17 σχολές που λειτουργούν στον ΟΑΕΔ μόνο οι σπουδαστές των σχολών Υδραυλικών – Ψυκτικών και Κομμωτικής επιτρέπεται να παρακολουθήσουν το Β΄ κύκλο σπουδών, ενώ οι υπόλοιποι αποκλείονται αντισυνταγματικά, όπως επισημαίνουν οι μαθητές.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω θέσει το ζήτημα της όξυνσης των προβλημάτων στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, η οποία οφείλεται στην προχειρότητα του σχεδιασμού και την υλοποίηση των αποφάσεων του Υπουργείου, δίχως την αξιολόγηση των υφιστάμενων αναγκών μαθητών και καθηγητών.
Επειδή οι 450 σπουδαστές που φοιτούν στις σχολές των ΤΕΕ του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο ζητούν την ακαδημαϊκή ισοτιμία τους με τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) και την κατοχύρωση ίσων επαγγελματικών δικαιωμάτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Η κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των τριτοετών σπουδαστών των ΤΕΕ του ΟΑΕΔ Ηρακλείου, και αφενός να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του Β΄ κύκλου σπουδών σε όλους τους μαθητές και των 17 σχολών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, και αφετέρου να κατοχυρωθεί η ακαδημαϊκή ισοτιμία της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ με τις ΕΠΑ.Σ., καθώς και ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ