Διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος σχετικά με το ζήτημα τη διενέργειας πλειστηριασμών σε χώρους των Ειρηνοδικείων

Αριθμός πρωτ: 10942
Ημερομηνία κατάθεσης: 2/12/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
3) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος σχετικά με το ζήτημα τη διενέργειας πλειστηριασμών σε χώρους των Ειρηνοδικείων.

Με πρόσφατη ανακοίνωση της η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΔΥΕ), εκφράζει την αντίθεσή της το θέμα της διενέργειας πλειστηριασμών σε χώρους των Ειρηνοδικείων.
Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΟΔΥΕ,
– Η παραπάνω πράξη δεν ανήκει στα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων.
– Η διάθεση αίθουσας Ειρηνοδικείων για τους πλειστηριασμούς αφορά τον προϊστάμενο δικαστή όπως και η κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς, ενώ η φύλαξη των αιθουσών αυτών γίνεται από αρμόδιες, ειδικευμένες υπηρεσίες και σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρμοδιότητα των δικαστικών υπαλλήλων.
– Δεν υπάρχει διάταξη με την οποία υποχρεούται δικαστικός υπάλληλος να παραμείνει στην υπηρεσία πέραν και εκτός ωραρίου για καθήκοντα που δεν τον αφορούν.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ.κ. Υπουργοί:
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για τη διευθέτηση του ζητήματος της διενέργειας πλειστηριασμών σε χώρους των Ειρηνοδικείων προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης