Διαμαρτυρίες φοιτητών για την περικοπή των συγγραμμάτων στα Πανεπιστήμια

Αριθμός πρωτ: 3166
Ημερομηνία κατάθεσης: 11/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμαρτυρίες φοιτητών για την περικοπή των συγγραμμάτων στα Πανεπιστήμια.

Έντονα διαμαρτύρονται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης στην εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο προβλέπει την περικοπή των συγγραμμάτων που δικαιούνται όσοι φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Συγκεκριμένα, το με αρ. 226/2007 Π.Δ. που εκδόθηκε βάσει του νόμου – πλαίσιο, ορίζει ότι ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα δωρεάν προμήθειας και επιλογής ενός διδακτικού συγγράμματος για κάθε διδασκόμενο υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, ενώ ο συνολικός αριθμός τους ισούται με το συνολικό αριθμό των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Αυτό συνεπάγεται πως αν κάποιος φοιτητής παρακολουθήσει κάποιο άλλο μάθημα επιλογής, έχοντας συμπληρώσει το προαπαιτούμενο άθροισμα, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν του παρέχει βιβλίο.
Επειδή, όπως υπογραμμίζουν οι φοιτητές, η αλλαγή αυτή που προωθείται με τα βιβλία είναι η αρχή της υποβάθμισης του Ελληνικού Πανεπιστημίου, αφήνοντας στις επόμενες γενιές μια Ανώτατη Εκπαίδευση χωρίς ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, με ελάχιστες φοιτητικές υποδομές και με τα δικαιώματα της ακαδημαϊκής κοινότητας διαρκώς να περιστέλλονται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτό το δίκαιο αίτημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και να μην εφαρμοστεί το Προεδρικό Διάταγμα 226/2007 σχετικά με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, αλλά να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας βιβλίου για κάθε μάθημα, υποχρεωτικό ή επιλογής, που παρακολουθούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης