Διαμόρφωση ασφαλούς σύνδεσης στον κόμβο εθνικής οδού με την Δημοτική προς Κόκκινο Πύργο του Δήμου Τυμπακίου

Αριθμός πρωτ: 15567
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση ασφαλούς σύνδεσης στον κόμβο εθνικής οδού με την Δημοτική προς Κόκκινο Πύργο του Δήμου Τυμπακίου.

Στην απάντηση της 13787/6-6-2008 Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα αναδεικνύονται δυο αντικρουόμενες εκτιμήσεις γιατί αν και αναγνωρίζεται η ύπαρξη ισόπεδου κόμβου στο ονομαζόμενο Δέλτα του Κόκκινου Πύργου γίνεται προσπάθεια να αποποιηθεί η Περιφέρεια την ευθύνη της και να μεταβιβάσει όλες τις αρμοδιότητες στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Όμως ανεξάρτητα από την κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την εκπόνηση και εφαρμογή της μελέτης παράκαμψης του οικισμού Τυμπακίου, σήμερα τμήμα της δημοτικής οδού από Τυμπάκι μέχρι Δέλτα Κόκκινου Πύργου ταυτίζεται με το εθνικό δίκτυο.
Επειδή δε καμία πρόβλεψη για ασφαλή σύνδεση δεν υπάρχει σ’ αυτό το σημείο του κόμβου, όπως το αποκαλείται, πράγμα που αποτελεί την αιτία ατυχημάτων και ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες λόγω της μεγάλης κίνησης που παρατηρείται,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται μέχρι την υλοποίηση της υπό εκπόνηση μελέτης να δώσει τις απαραίτητες εντολές για διαμόρφωση ασφαλούς σύνδεσης της εθνικής οδού με τη Δημοτική οδό που οδηγεί από το Τυμπάκι στον Κόκκινο Πύργο και η οποία ταυτίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος της με τη Δημοτική οδό για αποφυγή τουλάχιστον των ατυχημάτων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης