Διαπολιτισμικός διάλογος ως μέσο για την προσέγγιση μεταξύ των λαών

Αριθμός πρωτ: 4997
Ημερομηνία κατάθεσης: 23/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
5) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαπολιτισμικός διάλογος ως μέσο για την προσέγγιση μεταξύ των λαών.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου , η Eurostat παρουσίασε πρόσφατα το στατιστικό πορτρέτο των Ευρωπαίων πολιτών που προκύπτει από τις έρευνες κατά τη διάρκεια του 2007 και αυτό που καταδεικνύεται πρώτα από όλα είναι το εύρος των τρόπων προσέγγισης και των κοινών πεδίων δράσης που υπάρχουν.
Επειδή η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη του διαπολιτιστικού διαλόγου αποτελούν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με διάφορες προκλήσεις, σημαντικότερη των οποίων είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων, των στερεότυπων και της βίας.
Επειδή στην Ελλάδα η έκρηξη της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πλέον μια κατάσταση που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για τη χώρα μας, αφού πολλοί από τους πολίτες πιστεύουν όλο και περισσότερο ότι είναι συνακόλουθο των αλλοδαπών που βρίσκονται στη χώρα μας.
Επειδή ο διαπολιτισμικός διάλογος με την ευρεία έννοια μπορεί να αποτελέσει το μέσο με το οποίο οι πολίτες, τόσο εντός της χώρας όσο και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαθαίνουν να ζουν και να επικοινωνούν καλύτερα.
Επειδή εκτός από τα οικονομικά οφέλη, οι εξελίξεις στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες έχουν ανοίξει το δρόμο για την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση του διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει μια σειρά πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, όπως είναι το πρόγραμμα e-content που σαν στόχο έχει την ενθάρρυνση στη χρησιμοποίηση πολύγλωσσου ψηφιακού περιεχομένου,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποιες νέες πρωτοβουλίες και δράσεις προτίθενται εφαρμόζουν προκειμένου η διαπολιτισμικότητα στην Κοινωνία της Πληροφορίας να αποτελέσει μέσο προώθησης της πολιτισμικής διαφοροποίησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της έννομης τάξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ