Διασφάλιση ποιότητας Σχεδίων Βελτίωσης

Αριθμός πρωτ: 20
Ημερομηνία κατάθεσης: 21/7/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διασφάλιση ποιότητας Σχεδίων Βελτίωσης.

Με την 13128/14-7-2010 Ερώτησή μου, έθεσα το θέμα της εκπόνησης Σχεδίων Βελτίωσης από πιστοποιημένους μελετητές, στα πλαίσια του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», με αφορμή την πρόσφατη ΚΥΑ 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ Β’1026/2-7-2010).
Όμως, το θέμα της πιστοποίησης των μελετητών ασφαλώς και δεν διαχωρίζει τους τεχνολόγους από τους λοιπούς γεωπόνους, ούτε και υποθάλπτει συντεχνιακές σκοπιμότητες, αλλά αντίθετα τις ξεπερνά.
Επειδή, σε αντιστοιχία με το ΠΔ 344/2000 που κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, υπάρχουν και άλλα ΠΔ που αναφέρονται σε αποφοίτους τεχνολογικών σχολών γεωπονίας, χωρίς όμως αυτά να αναφέρονται στην ΚΥΑ 4985.
Επειδή, για τη σύνταξη ενός Σχεδίου Βελτίωσης θα πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση η υπογραφή από πιστοποιημένους μελετητές, εγγεγραμμένους στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων Βελτίωσης μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης.
Επειδή, είναι ανάγκη να μπει τέλος σε συντεχνιακές λογικές και η σύνταξη μελετών να βασίζεται στη γνώση και την εκπαίδευση των μελετητών προς όφελος του αγροτικού τομέα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Αν προτίθεται να συστήσει αρμόδιο όργανο ή να αξιοποιήσει τυχόν υφιστάμενο για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των μελετητών, προκειμένου για τη σύνταξη και εκπόνηση Σχεδίων Βελτίωσης, να διασφαλίζεται η ποιότητα και η επιδιωκόμενη απόδοση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, αλλά και να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις και να ξεπεραστεί η καλλιέργεια συντεχνιακών διαφορών.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ