Διαφάνεια στις ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου

Αριθμός πρωτ: 9128
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στις ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου.

Με πρόσφατο Κανονισμό (ΕΚ) 259/2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία δικτυακών τόπων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσίευση καταλόγου με όλους τους δικαιούχους κοινοτικών γεωργικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής διαφάνειας στις ενισχύσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου.
Επειδή όπως ορίζεται από τον Κανονισμό, ο κατάλογος θα περιλαμβάνει όσους εισέπραξαν κοινοτικές γεωργικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις την περίοδο 16/10/2007-15/10/2008, και το κάθε κράτος μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου του καταλόγου, που θα πρέπει να έχει δημοσιοποιηθεί το αργότερο μέχρι τέλος Απριλίου του 2009.
Επειδή ο βαθμός κάλυψης και λεπτομέρειας των στοιχείων που θα δημοσιοποιηθούν (εκτός του πλήρους ονοματεπώνυμου, του δήμου και ενδεχομένως του ταχυδρομικού κώδικα), καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των στοιχείων θα γίνει με ευθύνη του κάθε κράτους μέλους.
Επειδή πολλοί αγρότες του Νομού Ηρακλείου δεν έχουν ακόμα τακτοποιήσει τα δικαιώματά τους, εξαιτίας της κωλυσιεργίας και της σκόπιμης προχειρότητας του Υπουργείου, προκειμένου να εξυπηρετήσει ημετέρους από το εθνικό απόθεμα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να δώσει εντολές για έγκαιρη και ορθή καταγραφή των δικαιωμάτων όλων των δικαιούχων κοινοτικών γεωργικών ενισχύσεων στη χώρα μας, βάσει των οποίων θα συσταθεί ο κατάλογος που θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο που είναι υποχρεωμένη η Ελλάδα να δημιουργήσει, με βάση το νέο κοινοτικό Κανονισμό 259/2008.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης