Διαφοροποίηση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού

Αριθμός πρωτ: 4601
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαφοροποίηση Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου στο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού.

Με την 3848/7-1-08 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού, η οποία, μεταξύ άλλων, ζητούσε την ενίσχυση της δύναμης με 350 επιπλέον άνδρες.
Ωστόσο η Ένωση, εκφράζει την αντίθεσή της στο προωθούμενο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση του συνόλου των υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, όπως αυτό περιγράφεται και στην απάντηση της ως άνω Ερώτησής μου.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 435 αστυνομικούς και 200 ειδικούς φρουρούς στην Κρήτη είναι εικονική, καθώς με το υπό προώθηση ΠΔ για το βαθμολόγιο, οι ήδη υπηρετούντες ειδικοί φρουροί θα καταλάβουν τις οργανικές θέσεις των αστυνομικών στο βαθμό του αστυφύλακα.
Επίσης, σύμφωνα με την Ένωση, η αναδιάταξη των δυνάμεων θα πρέπει να γίνει βάσει σχεδίων προληπτικής αστυνόμευσης και όχι υπερσυγκέντρωσης προσωπικού σε κατασταλτικές μονάδες.
Επειδή υπογραμμίζεται η δημιουργία πολλών υπηρεσιών, ανισομερώς και αναντίστοιχα με τις ανάγκες του πληθυσμού σε επίπεδο νομού
Επειδή η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου παραμένει σταθερή στη θέση της για δημιουργία ισχυρών, βιώσιμων αστυνομικών τμημάτων, με τουλάχιστον 25 αστυνομικούς το καθ’ ένα,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί στην υιοθέτηση των προτάσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου και συγκεκριμένα όσον αφορά στην πραγματική αύξηση των οργανικών θέσεων αστυνομικών στο Νομό κατά 350 άνδρες, καθώς και τη δημιουργία ισχυρών, βιώσιμων αστυνομικών τμημάτων, με τουλάχιστον 25 αστυνομικούς το καθ’ ένα, κατανεμημένα ισομερώς και αντίστοιχα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ