Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Αριθμός πρωτ: 1157
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση Υδάτινων Πόρων.

Έντονο είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων όπως προκύπτει από πρόσφατη εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου.
Στην πρόταση αυτή προβλέπεται η ανάθεση μελέτης για τη διαπίστωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού αυτού αλλά και τη δυνατότητα διαχείρισης των υδάτινων πόρων από το Δήμο.
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να υπάρξει τεκμηριωμένος προγραμματισμός για τη σωστή διαχείριση αλλά και για την εκπόνηση ενός ορθολογικού σχεδιασμού για το μέλλον.
Επειδή αν και όλα τα παραπάνω είναι ευθύνη της πολιτείας μετά την ενσωμάτωση , με το νόμο 3199/03, στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 60/2000/ΕΚ χωρίς να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, όπως έχω επισημάνει και με την 139/11.07.07 ερώτησή μου.
Επειδή, οι τοπικές κοινωνίες αγωνιούν αντιμετωπίζοντας τα πολλά προβλήματα που ήδη έχουν δημιουργηθεί και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουν στην επίλυσή τους.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ.Υπουργοί:

Εάν προτίθενται να ενισχύσουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Δήμο Αστερουσίων του Νομού Ηρακλείου, ώστε να καλύψει έστω μέρος από τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στο τομέα του νερού αλλά και να προωθηθεί η ολοκληρωμένη διαχείρισή του.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ